Дулаан сантехникийн инженер

Анкет авах сүүлийн хугацаа : 2014-04-03

Тавигдах шаардлага:

Бүрдүүлэх материал:

  1. Анкет CV
  2. Их дээд сургууль, мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээний хуулбар
  3. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
  4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  5. 2% цээж зураг

 

Анкет бөглөх